Удължава се срокът на валидност на свидетелствата за управление на моторни превозни средства Всички СУМПС, чийто срок на валидност вече е бил удължен миналата година, съгласно предишен Регламент (ЕС) 2020/698 от 25.05.2020 г. и Решение (ЕС) 2020/1240 от 21.08.2020 г. и е изтекъл или ще изтече в периода 01. 09. 2020 г. до 30. 06. 2021 г. се удължава с 6 месеца или до 01. 07. 2021 г. – която от двете дати е по-късната.
МВР ви уведомява, че всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от СДВР, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи с платена такса за обикновена или бърза услуга във всяко едно от звената БДС от 01 РУ до 09 РУ на територията на столицата и във всяко от дежурните по график районни управления.
Заявления за издаване на документи, с внесена такса за експресна услуга, се подават в отдел „Български документи за самоличност” – СДВР (гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48).
Готовите лични документи се получават в звеното БДС на СДВР, където е подадено заявлението.
Работно време на всички звена БДС в районните управления на територията на София в делнични дни:От 8.00 до 17.45 ч. без обедна почивка и единично прекъсване на работа в интервала 13.00 – 13.30 ч. за дезинфекция с оглед спазване на противоепидемичните мерки.
Всяка събота – Отдел БДС – СДВР, на адрес: бул. Княгиня Мария Луиза № 48, с прием на заявления за издаване на БЛД – лични карти и паспорти с такса за експресна и обикновена услуга;
График на дежурните звена БДС при СДВР за съботните дни през месец март 2021 г., с работно време от 8.30 ч. до 14.30 ч.:6 март – Четвърто и Пето РУ;13 март – Шесто и Осмо РУ;20 март – Девето и Първо РУ;27 март – Второ и Седмо РУ.
Тази наредба е влязва в сила от дата 31.10.2020
За момента повечето Европейски държави са се съгласили с Българската наредба и ще пропускат граждани с изтекли СУМПС до 6месеца назад.
До този момент това се касаеше само за личните карти на Българските граждани, които изтичат до 31.10.2021

Източник: https://www.mvr.bg/
снимков материал : https://google.bg

шофьрски книжки
удължен срок на шофьрските книжки

515113 comments16 sharesLikeCommentShare

5/5 - (5 votes)

Коментари