От 12 юли 2021 г. ще бъдат издавани нови удостоверения за технически преглед на автомобили, и нови стикери. В еко стикерите ще се отразява – екологичната група на автомобила.

Промени в Наредбата за техническата изправност на пътните превозни средства предвиждат: Всички автомобили задължително с еко стикери.

В новите стикери ще бъде записана екологичната група на автомобила.

Какво представляват стикерите за екологичната група на автомобила?

Еко категорията ще бъде записана в чип, който ще е вграден в стикера за годишен технически преглед. Стикерът ще бъде поставен на предното стъкло на автомобила (в средата зад огледалото за задно виждане), а   не встрани както преди и ще важи до следващия технически преглед.

Информацията от стикера ще се прочита дистанционно. Екологичната група е различна от екологичната категория, определена от производителя.

Стикерът ще се издава за леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т. В стикера се съдържа пълната информация от преминатия ГТП, но тя ще бъде криптирана и за ползване само от определени служби.

Видимата информация е само за екологичната група и регистрационния номер на автомобила.

Това означава, че досегашният стикер за успешно преминат технически преглед на практика ще отпадне.

Колко са екологичните групи?

Те са 5 на брой. Петата и най-високата се отнася за електрическите и хибридните автомобили. Останалите автомобили, които работят на бензин, дизел и различни видове газ, са групирани в другите 4 групи.

Колите с най-високата, пета категория, няма да бъдат спирани от движение в дни на мръсен въздух. Ограничени ще бъдат автомобилите от група – Евро 1 и Евро 2. В София ограничението ще важи за централните части.

Ако автомобил с Евро 1 и Евро 2 премине при тези ограничения ще получи глоба, за това, че е преминал през централната част.

Нарушителите ще бъдат хващани с камери, които ще разчитат еко чипа от разстояние. В центъра на столицата са поставени 90 камери.

При автомобили с газови уредби, ще се отчитат отделяните вредни газове при работата на двигателя на газ. Възможно е при това замерване кола с ниска евро-категория да получи по-висока категория.

Как да получите стикер, ако вече сте преминали ГТП?

Всеки, който в момента регистрира автомобила си в МВР и който ще посещава гр. София преди датата му за годишен преглед, ще може да се яви в пункт за технически прегледи. Там съответно ще му бъдат направени замерванията и поставен стикера за екологична група.

От 12 януари 2022 г. резултатите от измерванията в пунктовете за техническа изправност ще постъпват в системата на ИААА, и системата ще определя дали автомобилът е изправен и коя е екологичната норма.

По този начин ще бъдат прекратени фиктивните прегледи. Тоест служителите на тези пунктове реално няма да определят дали автомобилът е изправен или не.

Еко норма
Каква роля играе еко стикера?

Отивайки до Европа с колата си, трябва да проверите дали вашият маршрут е през екологичната зона на Германия, например.

Попадайки в тази зона, не забравяйте да залепите специален екологичен еко стикер на предното стъкло – червен, жълт или зелен.

За да се подобри качеството на въздуха в дадени райони с особено излагане на фини прахови частици, като градски центрове, са необходими ограничения на движението по някои основни пътища в дадени градове.

Тези екологични зони могат да бъдат идентифицирани с пътни знаци и само превозни средства с екологичен знак ще могат да се движат по него. Тези еко стикери се издават на превозните средства, чиито параметри отговарят на нормите за емисии, посочени в Европейския съюз.

Екологични класове на превозните средства

Euro 1 стандарт – вредното въздействие на изгорелите газове от автомобила. Стандартите, посочени в него, се отнасят само за автомобили, работещи на бензин. В Евро 1 е установено максимално възможното съдържание на вещества като азотен оксид, въглероден окис и въглеводороди в отработените газове. Тези ограничения обаче не могат да бъдат наречени твърди.

Euro-2 стандарт – е следващата версия на екологичния клас автомобили, която предвижда съдържанието на токсични вещества в автомобилните газове да се намали три пъти.

Euro 3 стандарт – е първият стандарт, на който дизеловите автомобили също трябва да отговарят. Стандартите относно количеството вредни примеси в отработените газове са станали още по-строги. Максималното съдържание на такива вещества в сравнение с предишното издание е намаляло с почти 40%.

Евро 4 стандарт – се използва активно в европейските страни от 2005 г.. Автомобилите, съответстващи на този екологичен клас, трябва да отделят с 40% по-малко вредни съединения в атмосферата, отколкото превозни средства от клас Евро 3.

Euro 5 стандарт – е най-новото издание на екологичния стандарт. От 2008 г. нормите на това издание станаха задължителни за камионите, а от 2009 г. и за леките автомобили. В момента, във всички държави от Европейския съюз са разрешени за продажба само автомобили от този клас.


5/5 - (8 votes)

Коментари