Полезна информация за всеки шофьор!

Как да си запазим максималния размер контролни точки. Или още – как да не допускаме да ни бъдат отнети те?

  • На първо място трябва да се знае, че придобиването на шофьорска книжка е голяма отговорност. Какво означава това?
  • Освен, че е задължително да се спазват правилата за движение, трябва да бъдем внимателни и отговорни към човешкия живот, както и да проявяваме толерантност към останалите участници в движението.
  • Информираност – колкото по – информирани сме, толкова по – благонадеждни участници ще бъдем на пътя.

    Какви са нарушенията, които предвиждат отнемане на контролни точки?

Наредба № Із-2539 от юли 2019 г. за определяне на максималния размер на контролните точки, се въвеждат някои промени в наказанията, за които се отнемат контролни точки:

Вид нарушениеПърво нарушениеПовторно нарушение
1.За управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително;-10 т.-15 т.
2.При отказ да бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози;-12 т.
3.За управление на моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места;– 8 т.
4.За управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер;– 10 т.
5.За нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез;– 5 т.
6.За превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място;– 12 т.
7.Не спиране на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“ или неправилно изпреварване;– 8 т.
8.При използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му– 6 т.
9.За неизпълнение на задължението за използване на предпазен колан или носене на каска;  – 6 т.
10.За превоз на деца в нарушение на изискванията;– 6 т.
11.За преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването;– 8 т.– 12 т.
12.За неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека;– 8 т.– 12 т.
13.За неправилно изпреварване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението;– 10 т.
14.За движение в платното за насрещно движение по автомагистрала или скоростен път.– 10 т.– 12 т.
Таблица за контролни точки

Жълт талон

На водач, който притежава контролен талон „Водач на МПС без наказания“, издаден по реда на Наредба № I-157  за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина, не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение, посочено в тази наредба, с изключение на нарушенията свързани с шофиране след употреба на алкохол или наркотични вещества (или техните аналози) и отказ от проверка за употреба на алкохол и/или наркотични вещества.

Максималният размер на контролните точки за отчет на извършваните нарушения на Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е 39 т.

При първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС (на нов шофьор), първоначалния максимален размер контролни точки ще е 26 контролни точки  (а не както беше досега 39 т.) .

Като след придобиване на две годишен  стаж водачът получава допълнително 13 контролни точки. Максималният брой на контролните точки не може да бъде по-голям от 39 т.

Важно! Отнемането на точки не е единствената санкция, в отделните случаи, според разпоредбите на закона, могат да ни наложат глоба, да ни вземат книжката или да ни осъдят на лишаване от свобода.

Какво да предприемем, ако все пак изгубим част от контролните си точки?

Вариантите според закона са два:

  • Служебно от органите на МВР до максималния размер, след изтичане на две години от датата, на която е влязло в сила последното наказателно постановление, с което са ни отнети контролни точки, т.е. 2 години трябва да сме безупречни.
  • Чрез частично увеличаване с 1/3 от първоначалния брой точки след преминато допълнително обучение, но не повече от веднъж за срок от 1 година, при условие че водачът е заплатил наложените му наказания (глоби), което удостоверява със съответните платежни документи.

    За да стане по – ясно ще използваме пример:

    Представете си, че в рамките на шест месеца сте глобени за използване на мобилен телефон и превишаване на разрешената максимална скорост в населено място. Според закона, тези нарушения водят до отнемане  на 18 контролни точки. В рамките на една календарна година можете да се запишете само на едно допълнително обучение, с което да възстановите най – много 13 контролни точки.
При достигане на 0 (нула) контролни точки и проверка на компетентен орган, ще се наложи сваляне на автомобилните табели и налагане на административна глоба. Което само по себе си би довело до нужда от Пътна Помощ Услуги .
Източник: Shofior.com

5/5 - (7 votes)

Коментари