Има определен тип техника и пътни помощи, които са от голямо значение, това е товарен репатрак.

Например, при голям трафик, е необходимо да се създадат условия, които да не позволяват задръствания. Много често поради задръствания възникват извънредни ситуации, в които участват самите автомобили, освен това колите могат да се развалят точно на пътя.

Разбира се, няма начин да се справите с проблемите, без да използвате товарен евакуатор в София, който може бързо да премахне автомобил от пътя, намалявайки вероятността от задръстване. Особено трудно е в ситуация, когато се повреди автобус или камион на пътя. На помощ идва Репатрак на фирма „Найденови Ауто“.

Цените са достъпни и зависят от:

  • ситуацията по пътищата,
  • степента на отдалеченост на превозното средство от редовните обществени пътища, 
  • вида превозно средство – автобус, камион, трактор, автовоз.

Обръщаме специално внимание на факта, че цената при евакуацията на товара се влияе и от готовността на евакуираното превозно средство за транспортиране: блокирани колелата, големи повреди, липса на бензин и др.

Пътна помощ в София, извършва евакуация на повредена техника до паркинги, до автосервиз. Разполагат с голям брой видове влекачи.

Така че, за евакуиране на автомобили, има нужда само от една малка платформа от стандартен тип, а ако говорим за репатриране на големи превозни средства, тогава е необходим специален камион теглич, с голям размер и с по-висока мощност.

Характеристики

Известно е, че при използването на този тип техника всички опции са приблизително еднакви. Принципът на действие в този случай е същият. Разликите могат да бъдат свързани с конструктивните и функционалните характеристики.

Цялото оборудване от този тип, е създадено с цел увеличаване на товарния капацитет, и възможност за повдигане на големи превозни средства. Не е изненадващо, че собствениците на големи превозни средства често се обръщат към Пътна помощ за евакуация.


Пътна помощ София

Дължина

В по-голямата си част товарните евакуатори имат специален манипулатор, с формата на кран, с помощта на който могат да бъдат изтеглени превозни средства, които са паднали в канавка или други труднодостъпни места на пътя.

Може да се извика товарен репатрак, ако е необходимо да се премахне автомобил, който е в тежко повредено състояние. С помощта на манипулаторен кран, който е оборудван евакуатора, автомобилът се натоварва частично на платформата, след което се извозва. Освен това, ако говорим за транспортиране на голям джип, е необходим специален камион за теглене, тъй като транспортирането на големи автомобили също е много трудна задача.

Особено трудно е, ако колата е блокирана от други автомобили или е в канавка. С помощта на товарен репатрак, ще бъде възможно транспортирането й до необходимото място. Товарните влекачи с гъвкав теглич използват специален кабел, изработен от стомана или със синтетична основа.

  • Телефон за пътна помощ в гр.София – 0878-42-40-97

Евакуация на камиони, самосвали и трактори

По правило различни камиони, самосвали и трактори, както и автомобили и други превозни средства са склонни към повреди. Такива превозни средства са доста трудни за транспортиране поради техния обем.

Най-често използваният метод за евакуация на камиони е товаренето с помощта на специална товарна платформа. Такава платформа позволява да се закрепи сигурно. Използването на такава платформа е удобна, когато камионът няма колела или колелата са блокирани. За репатриране на камион, който е в аварийно състояние, се използва влекач с кран манипулатор.

Товароподемността на такъв кран може да достигне до 15 тона, а обхватът на стрелата може да бъде до 15 метра. Разбира се, всички евакуационни дейности трябва да се извършват от висококвалифицирани специалисти с богат опит в тази област.

Транспортиране на пътнически автобуси

Пътническите автобуси се евакуират по няколко начина: чрез теглене на автобуса с гъвкаво теглително устройство, теглене на автобуса с твърдо теглително устройство, теглене на автобуса с окачване на асансьора на репатрак и използване на монтиран на платформа мотокар. При гъвкаво теглително устройство се използва специален кабел. Един от най-добрите методи за теглене на автобус е частичното натоварване и тегленето на мотокар. Този метод е най-удобен, когато автобусът е в аварийно състояние.

5/5 - (1 vote)

Коментари