Прекратяване регистрация на МПС

Прекратяване регистрация на МПС по желание на собственик.
Прекратяване регистрация на МПС се извършва, като предварително трябва да сте се подготвили с всичко за да не се наложи да чакате на НЯКОЛКО опашки. Разбира се при този случай, не сте длъжни да идвате със автомобила до КАТ.
Това е още т.нар БРАКУВАНЕ на ППС. Прекратяване на регистрация на МПС може да означава и временно спиране от движение, докато бракуването обикновенно означава, че автомобила е повреден и поради тази причина се спира от движение.

Според зависи какъв е вида на прекратяване, се изискват различни документи и се пишат различни видове заявления, като в следните случаи:

1. Тотална щета – Писменно уведомление от застраховател до Пътна полиция за прието решение за изплащане на тотална щета. За целта трябва да носите уведомлителното писмо със себеси и към него прикрепен малък талон, големия талон също го давате за да го перфорират и да ви го върнат обратно. Документ за самоличност

2. Разкомплектоване – Документ за това, че превозното средство е прието в дебо / сервиз за разглобяване, към което прикрепяте и малкия талон, документ за самоличност. Носите си и големия талон за да го перфорират и върнат обратно на вас.

3. Съхраняване – подава се съответното заявление по образец представен в Пътна полиция. Към заявлението прикрепяте и КОПИЯ от големия и малкия талон. Носете си и оригиналните два талона, за да ги перфорират, документ за самоличност.

4. Унищожено ППС в следствие на пожар или природно бедствие – пишете заявление по образец представен в Пътна полиция, документ за самоличност, носете си и двата талона, малкия прикрепете към заявлението, големия ще го перфорират и върнат.

5. Конфискация от държавата – документ за конфискацията, документ за самоличност, заявление по образец и ако има налични талони си ги носете със вас.

6. Регистрация в друга държава – копие на документ за регистрацията в друга държава придружен със легализиран превод за удостоверяване на регистрацията в друга държава, документ за самоличност.

7. Прекратяване на регистрация поради неотговарящи регистрационни табели на българските стандарти ( стари, повредени, фалшиви ) – заявление по образец от Пътна полиция, документ за самоличност.

Предтоставяйте и двете регистрационни табели със отстранени пластмасови държачи!
Платете си данъка, както и таксата издаване на документ за бракуване на автомобил.

При починал собственик, носете документ за наследници, като при повече от един наследник е необходимо всички да се явят или да предоставят пълномощно. Добре е да имате ксерокопия на документите на автомобила. Редно е при липса на документите на авртомобила, да се отиде предварително в кат със регистрационните табели и да се декларира
При отписване на фирмено МПС, представяне на ЕИК или ако нямате, документ със БУЛСТАТ, пълномощно за представляване на собственик на ППС.
Ако сте направили грешката да продадете вашето возило БЕЗ нотариален договор, ще се наложи да го обявите за издирване, чрез жалба в близко РУ, като в жалбата напишете, че не се е явил за прехвърляне чрез договор, попълвате и неговите данни и допълвате, че желаете да бъде издирен или да намерите сами собственика и да уредите докуемнтацията.
При вече разглобен автомобил отидете в Пътна полиция и попълнете декларация, че автомобила е отдавна разкомплектован и нямате налични документи за това, както и регистрационните табели.
След прекратяване на регистрацията собственикът може да поиска възстановяване на регистрацията. Това се отнася само за возила, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 18, т. 1 от ЗДвП
При възстанованяването на регистрацията на колата е необходимо да заплатите и предоставите полицата за платена „Гражданска отговорност“.

Източник ЗДвП


ПЪТНА ПОМОЩ БЛОГ

Пътна помощ, Репатрак, Roadside assistance – Towing car services Bulgaria, за София и страната 24/7, най-ниски цени в бранша! Над 10 години опит. Репатриране на повредени, катастрофирали или транспорт на автомобили, джипове, бусове, мотори и други от А до Б. Без скрити такси. Лицензирана фирма, издаваме фактури.

Тел.: +359 878 424 097
УЕБСАЙТ: https://roadhelp.bg
ИМЕЙЛ: info@roadhelp.bg

пътна помощ софия

5/5 - (2 votes)

Коментари