Единствените V4 двигатели - Пътна Помощ Репатрак София roadhelp.bg

Единствените 6 съществуващи автомобилни V4 двигатели Всички V4 двигатели, за които можете да се сетите са главно правени за мотоциклети, но автомобилните са голяма рядкост. Със толкова малко цилиндри във V образна форма е изключителна рядкост, тези шест са единствените официално познати. 1. MeMZ 965 – ЗАЗ – 1960 – […]