ГТП закон

Една от по-съществените промени за шофьорите е в чл. 43а, която касае промяна при залепянето на т.нар. „знак за периодичен преглед“.

Коментари