Превоз на автомобили, мотори, строителна техника и др.

Всяка пътна, строителна и ремонтна работа изисква използването на тежка специализирана техника. Доста често се налага и транспортирането им от едно място на друго място. Нецелесъобразно е, икономически неизгодно и често е просто невъзможно да се извърши самостоятелно транспортирането на пътен валяк до дадено място. Ето защо такава услуга като […]