Репатрак за мерцедес

Повреда на магистралата може да се случи по различни причини, независимо от опита на водача, спазването на правилата за движение или пътните условия. Дори непланирано спиране на автомобила на магистралата при високоскоростен път създава повишена опасност за всички участници в движението. Никой не е защитен от внезапни повреди или пътнотранспортни […]