Вече са в сила по-строги глоби на шофьорите по българските пътища. Глобите касаят тези, които са употребили алкохол, каране с превишена скорост, неправилно изпреварване, както и за тези, които карат без поставени колани и говорещите по телефона без хендсфри.

При тези нарушения ще има отнемане на повече контролни точки. Тези промени са обнародвани в Държавен вестник.

Ето списъкът с нарушенията, при които се отнемат контролни точки?

1. При управление на МПС с алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително – 10 контролни точки;

2. При което нарушението по т. 1 е извършено повторно – 15 контролни точки;

3. При отказ да бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол, наркотични вещества или техните аналози – 12 контролни точки;

4. При управление на моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места – 8 контролни точки;

5. При управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер – 10 контролни точки;

6. При нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез  – 5 контролни точки;

7. При превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място – 12 контролни точки;

8. При неспазване на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“ или неправилно изпреварване – 8 контролни точки;

9. При използване на мобилен телефон по-време на шофиране – 6 контролни точки;

10. При неизползван предпазен колан или за носене на каска  – 6 контролни точки;

11. При превозване на деца в нарушение на изискванията – 6 контролни точки;

12. При преминаване на червен сигнал на светофара – 8 контролни точки;

13. Отнемат се 12 контролни точки, когато нарушението по т. 12 е извършено повторно;

14. При нарушаване на предимство при преминаване през пешеходна пътека – 8 контролни точки;

15. Ако това нарушение е извършено повторно по т. 14 – отнемат се 12 контролни точки.

На водач, който притежава контролен талон „Водач на МПС без наказания“, не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение, посочено по-горе, с изключение на нарушенията по т. 1, 2 и 3.


Пътна Помощ Цени

Какво е задължително да притежава всеки водач на автомобил?

Всеки притежател на моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение, е длъжен да сключи ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“. Застраховката покрива причинените имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с използването на МПС.

Какъв е срокът за сключване на Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“?

   • Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се сключва за срок от 1 (една) година.

   • Сключването на застраховката за по-кратък срок, но не по-малко от 30 (тридесет) дни, се допуска само в следните случаи:

• при сключване на застраховка на МПС, които имат временна или транзитна регистрация съгласно действащото българско законодателство;

• при сключване на гранична застраховка;

• при сключване на застраховка от фирми, извършващи внос и продажба на МПС;

• при сключване на застраховка на бавнодвижещо се пътно превозно средство;

• при сключване на застраховка на самоходни машини.

Налагане на глоби и наказания за превишена скорост

Глобите за нарушения на скорост, са регламентирани в чл. 182 от Закона за движението по пътищата и са разделени на три групи.

Първа група – превишили максималната разрешена скорост за движение В НАСЕЛЕНИ МЕСТА.

Който превиши разрешената максимална скорост в населено място, се наказва, както следва:

1. Превишаване с 10 км/ч. – с глоба 20 лв.;

2. Превишаване от 11 до 20 км/ч. – с глоба 50 лв.;

3. Превишаване от 21 до 30 км/ч. – с глоба 100 лв.;

4. Превишаване от 31 до 40 км/ч. – с глоба 400 лв.;

5. Превишаване над 40 км/ч. – с глоба 600 лв.;

6. Превишаване над 50 км/ч. – с глоба 700 лв. и три месеца лишаване от право да се управлява МПС, за превишаване на следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

Втората група  – превишили максималната разрешена скорост за движение ИЗВЪН НАСЕЛЕНИ МЕСТА.

Който превиши разрешената скорост извън населено място, се наказва, както следва:

1. за превишаване с 10 км/ч. – с глоба 20 лв.;

2. за превишаване от 11 до 20 км/ч. – с глоба 50 лв.;

3. за превишаване от 21 до 30 км/ч. – с глоба 100 лв.;

4. за превишаване от 31 до 40 км/ч. – с глоба 300 лв.;

5. за превишаване от 41 до 50 км/ч. – с глоба 400 лв.;

6. за превишаване над 50 км/ч. – с глоба 600 лв., като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

Третата група – тези, които извършват ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ОПАСНИ ТОВАРИ. Размерът на глобата е правопропорционален на превишението на скоростта.

Който превиши разрешената скорост, се наказва, както следва:

1. Превишаване с 10 km/h – с глоба 20 лв.;

2. Превишаване от 11 до 20 км/ч. – с глоба 50 лв.;

3. Превишаване от 21 до 30 км/ч. – с глоба 150 лв.;

4. Превишаване от 31 до 40 км/ч. – с глоба 500 лв.;

5. Превишаване от 41 до 50 км/ч. – с глоба 800 лв.;

6. Превишаване над 50 км/ч. – с глоба 1000 лв. и три месеца лишаване от право да управлява МПС, като за всеки следващи 5 км/ч. превишаване над 50 км/ч. глобата се увеличава с 50 лв.

Спазвайте правилата, за да не  се налагат глоби и отнемане на точки!

На добър път!

Източник: www.mvr.bg

БЛОГ – ПЪТНА ПОМОЩ Репатрак RoadHelp.bg – Пътна помощ, Репатрак, Roadside assistance – 24/7, за София и страната. Тел.: +359 878 424 097 ИМЕЙЛ: info@roadhelp.bg пътна помощ софия, денонощна пътна помощ превоз на МПС,

5/5 - (1 vote)

Коментари